DOLOČITEV ZEMLJIŠČA POD STAVBO

Določitev zemljišča pod stavbo je izmera oboda stavbe, kjer stavba seka zemljišče.

Pogosta vprašanja

Z določitvijo zemljišča pod stavbo vpišemo realno stanje objekta v naravi in je skupaj z vpisom stavbe v kataster stavb osnova za pridobitev hišne številke ter urejanje etažne lastnine.

V postopku določitve zemljišča pod stavbo se izmeri vse vogale stavbe s čimer določimo obliko in površino stavbe. Po sestavi zapisnika se v pisarni izdela elaborat ter pošlje na Geodetsko upravo, ki po pregledu izda odločbo.

Izmero opravimo v čim krajšem času glede na dogovor z naročnikom, medtem ko je izdaja odločbe odvisna od obremenjenosti in organizacije Geodetske uprave.

PRIMER
Primer - Določitev zemljišča