UREDITEV MEJE

Ureditev meje ali dela meje parcele je osnovna in najpomembnejša geodetska storitev (izmera, ugotavljanje, določitev meje), glede na katastrske podatke in sporazum.

Pogosta vprašanja

Ureditev meje je pomembna zaradi pravne varnosti vaše nepremičnine in dobrih medsosedskih odnosov. Pametna odločitev pred nakupom nepremičnine, tudi glede izmere pravilne površine. Pred delitvijo parcele je ureditev meje obvezna.

Postopek ureditve meje se prične z vabljenjem mejašev na teren ob določenem datumu in uri. Običajno se pred narokom izvede priprava, predizmera in kontrola stanja. Na mejni obravnavi geodet pokaže predlagano mejo ter v primeru mankajočih mejnih znamenj postavi nove. Potek postopka je opisan v zapisniku, ki ga stranke podpisujejo. V pisarni se izdela elaborat geodetske izmere, katerega se vloži na Geodetsko upravo in je podlaga za izdajo odločbe.

Čas od naročila storitve do izdaje odločbe je odvisen od vrste dejavnikov in zahtevnosti postopkov. Poizkušamo se čim bolj prilagoditi željam naročnika in svetujemo optimalne rešitve. Izdaja odločbe je v pristojnosti Geodetske uprve ter je odvisna od njihove zasedenosti in organizacije.

PRIMER

Primer - Ureditev meje