ZAKOLIČBA OBJEKTA

Zakoličba objekta je pozicijska in višinska označitev lege objekta na terenu za potrebe gradnje.

Pogosta vprašanja

Zakoličba objekta je prva faza realizacije gradbenega dovoljenja saj gre za označitev karakterističnih točk objekta na terenu v skaldu s projektom.

Pri zakoličbi geodet na terenu zakoliči (označi) karakteristične točke objekta po projektu in izdela zakoličbeni načrt z zapisnikom.

Čas izvedbe je odvisen od zahtevnosti objekta in dogovora z naročnikom.

PRIMER
Primer - Zakoličba objekta