OZNAČITEV MEJE V NARAVI

Označitev meje v naravi se lahko izvede istočasno v postopku urejanja meje, izravnave meje, parcelacije ali kot samostojen postopek že urejene meje, kjer se mejo označi s trajnimi mejnimi znamenji.

Pogosta vprašanja

V primeru, da je meja urejena po letu 2000 ali urejena v sodnem postopku in mejna znamenja niso vidna oziroma so uničena, se ponovno vzpostavi trajna mejna znamenja.

Mejaše je potrebno obvestiti o označitvi meje. Na terenu geodet prisotnim mejašem pokaže označeno mejo in napiše tehnično poročilo, ki se ga skupaj s skico pošlje strankam v postopku in Geodetski upravi.

Mejaše je potrebno obvestiti v zakonsko predpisanem roku, oziroma se prilagodimo naročniku.

PRIMER
Primer - Označitev meje