VPIS STAVBE V KATASTER STAVB

Vpis stavbe in dela stavbe v kataster stavb je izmera stavbe od kleti do strehe, oboda stavbe, stopnic, hodnikov, balkonov, teras, notranjih prostorov posameznih lastnikov in skupnih prostorov z izdelavo elaborata.

Pogosta vprašanja

Vpis v kataster stavb je obvezen za novejše objekte. Po pridobitvi hišne številke je vlagatelj zakonsko obvezan, da v 3. mesecih vpiše stavbo v kataster stavb. Vpis je pravtakoobvezen v primeru etažiranja in vpisa posameznih lastnikov na dele stavbe.

Za vpis v kataster stavb je nujna predhodna določitev zemljišča pod stavbo, ki se jo lahko izvede v istem postopku. Na terenu geodet izmeri vse prostore v stavbi, od kleti do strehe, izdela elaborat in ga vloži na Geodetsko upravo, ki o vpisu izda sklep.

Trajanje postopka je odvisna od njegove zahtevnosti, vendar se vedno poizkusimo prilagajati naročnikovim željam. Prav tako na hitrost prejetja odločbe igra pomembno vlogo geodetska uprava saj je izdaja odločbe odvisna od njihove trenutne obremenjenosti.

PRIMER