SPREMEMBA BONITETE ZEMLJIŠČA

Sprememba bonitete kmetijskega zemljišča, se izvede po naročilu stranke, zaradi poslabšanja ali izboljšanja kvalitete zemljišča, na osnovi ugotovitev kmetijskega ali gozdarskega strokovnjaka.

Pogosta vprašanja

Za spremembo bonitete zemljišča se odločimo, ko je z njim pogojena pridobitev subvencij, za spremembo statusa zaščitene kmetije ali za vpis dejanskega stanja v zemljiški kataster in s tem pravilen izračun katastrskega dohodka.

Po naročilu stranke angažiramo kmetijskega ali gozdarskega strokovnjaka, ki opravi ogled, odvzame vzorce terena za kemično analizo in o ugotovitvah izdela zapisnik. V pisarni geodet izdela elaborat spremembe bonitete in ga vloži na Geodetsko upravo, ki po pregledu izda sklep.

Čas je pretežno odvisen od dela kmetijskega ali gozdarskega strokovnjaka, medtem ko je izdaja sklepa odvisna od obremenjenosti in organizacije Geodetske uprave.

PRIMER
Primer - Sprememba bonitete zemljišča