PARCELACIJA (ZDRUŽITEV, DELITEV)

Parcelacija je združitev dveh ali več parcel v eno ali delitev parcele na dva ali več delov.

Pogosta vprašanja

Parcelacija je potrebna v primerih prodaja dela parcele, razdružitve solastnine, dedovanja, zazidalnega načrta,… V podobnem postopku, združitev, je možno dve ali več parcel istega pravnega stanja združiti v eno parcelo.

Pred parcelacijo je potrebno urediti del meje oboda parcele (kjer se jo dotika parcelacijska meja), če to ni bilo izvedeno s postopkom urejanja meje. Ta korak ni potreben, če se parcelira znotraj parcele, tj. da se novonastala parcela ne dotika zunanjih meja obstoječe parcele. Pri združevanju parcel meje oboda ni potrebno urejati. Terenski izmeri, sestavi zapisnika ter izdelavi elaborata sledi vložitev in odločba Geodetske uprave.

Dolžina postopka je v največji meri odvisna od predhodnega urejanja meje in zasedenosti Geodetske uprave za izdajo odločbe.

PRIMER
Primer - Parcelizacija