IZRAVNAVA MEJE

Izravnava meje parcele je sporazumna sprememba poteka urejene meje največ do ± 5% površine najmanjše parcele in največ do ± 500 m² površine parcele v postopku.

Pogosta vprašanja

Izravnava meje je priporočljiva v primeru, ko bi radi v dogovoru s sosedom naredili manjše spremembe meje brez pogodb. Dovoljena površina spremembe je lahko do ± 5% površine najmanjše parcele in največ do ± 500 m² površine parcele v postopku.

Za izravnavo meje je pogoj urejena meja, ki je lahko urejena v prejšnjem postopku ali tekom postopka izravnave meje. Mejaše je potrebno vabiti na teren, izvesti izmero in sestaviti zapisnik. V pisarni se izdela elaborat geodetske izmere, katerega se vloži na Geodetsko upravo in je podlaga za izdajo odločbe.

Dolžina postopka je odvisna od zahtevnosti primera, predhodne ureditve meje in dogovora med mejaši. Izdaja odločbe je v pristojnosti Geodetske uprve ter je odvisna od njihove zasedenosti in organizacije.

PRIMER
Primer - Izravnava meje